Prace artystów

dla których

etyka jest najważniejsza

Dagmara

Jemioła-Hryniewicka

Hartmut

Kiewert

Ruth Killoran

Are What You Eat

Chantal Poulin Durocher

We Are The Same

Jo Frederiks

Feeling Comfortable Now?

Jo Frederiks

Mass Indifference = Global Extinction